Stanislav HART
The Story of an Exchange Student - Saved at Phil Driscoll's concert

!! AKCE !!
Celý výtěžek z knihy je určen na stavební fond sboru v Liberci.

This book is the story of how God never gives up on us and of the transforming power of the gospel of Jesus Christ. Stanislav had never heard about God until the age of 17, when he became an exchange student in the USA. In his book Stanislav describes the fascinating story of his conversion, which was started at a Phil Driscoll´s concert and tells the story of his life journey with Christ. Today, Stanislav is the lead pastor of Liberec Christian Church, a growing church in the north of the Czech Republic.

Tato kniha je příběhem o tom, že to s námi Bůh nikdy nevzdává, a o jedinečné moci evangelia. Stanislav do svých 17 let, kdy se stal výměnným studentem v USA, nikdy neslyšel o Bohu. Ve své knize popisuje neuvěřitelný příběh svého obrácení, který se začíná rozehrávat na koncertu Phila Driscola, a vypráví o své životní cestě s Kristem. V současné době je Stanislav vedoucím pastorem AC Křesťanského sboru v Liberci, rostoucí církve na severu České republiky.

Vydavatel: Petr Dvořák
ISBN: 978-80-87241-11-0
Počet stránek: 62
Jazyk: anglický (s přílohou českého překladu)
Cena: 160,- Kč + poštovné

 

Objednat je možno na:
stan.exchangestudent@gmail.com