REINHARD BONNKE
Víra: napojení na Boží moc

Někteří lidé věří, že mít víru znamená mít nárok na požehnání a prosperitu. Jiní věří, že víra sama o sobě je všechno, co k životu potřebujeme. Další se domnívají, že víra je kosmická síla, jež produkuje supermany, superduchovní a neporazitelné lidi. Víra ale nic takového není. Skutečná biblická víra neznamená věřit něčemu, o čem víte, že to není pravda; ani věřit v něco, o čem neexistuje žádný důkaz. Ten nám dává Bible, jež je celá o víře. Přináší důkazy, které činí víru natolik živou, důležitou a ohromující, že o ní nemůžeme mít žádné pochyby.

Ve své knize Víra: napojení na Boží moc zjevuje světový evangelista Reinhard Bonnke na základě mnoha let svého osobního studia a úžasné služby milionům lidí, že:
• Víra je jako rozvodný systém, který dopravuje moc do našich životů. Víra sama není touto mocí, ale spojuje nás s jejím zdrojem. Bez víry spojení s Boží mocí neexistuje.
• Tomu, co se stane zítra, věříme na základě toho, co víme, že se stalo včera.
• O výsledku nerozhoduje velikost naší víry, ale velikost Boha, v něhož věříme.

Reinhard Bonnke je více než kvalifikován, aby osvětlil, co znamená sloužit v moci Ducha Svatého. Spolu se svým týmem CfaN pravidelně organizují evangelizační kampaně v Africe, kde jeho kázání provázejí znamení a zázraky. Téměř 1 600 000 lidí přijalo osobní uzdravení a 3 450 000 lidí se rozhodlo pro Krista během pouhých šesti úžasných dní zcela přetékajících vírou!


Vydavatel: Studio Petřina
Počet stránek: 304 (16 plnobarevných stran), stříbroražba na obálce

Prodejní cena: 250,-

Pro církve a při větším odběru nabízíme slevy

 

Objednat je možno na:
info@zivotjevjezisi.cz
nebo na tel.: +420 777 138 510


Obsah:

 • Víra od mínusu k plusu
 • Víra – šestý smysl?
 • Víra je jako pojistka
 • Od víry k víře
 • Víra ve třech časech
 • Víra v Boha minulosti
 • Průlom víry
 • Víra a poznání
 • Víra a zaslíbení
 • Víra – stará a nová
 • Abrahamova víra
 • Víra a Boží charakter
 • Víra a Boží jména
 • Víra a Boží zaslíbení „udělám“
 • Víra a Boží „Já“
 • Víra pro temnotu
 • Víra a noční vidění
 • Víra a světlo
 • Víra ve jméno Ježíš
 • Víra a modlitba
 • Víra a strach
 • Víra a ďábel
 • Víra a zavřené dveře
 • Víra a můj Bůh
 • Víra a Boží přítomnost
 • Víra a akce
 • Víra versus pochybnosti