Jak uzdravuje Todd White v New Yorku - skrze pochopení Ježíše :)

Svědectví o uzdravení Boží mocí z Čech :)