Zveme Vás na společná setkání

Radostné písně plné života a Boží moudrosti, kázání a vyučování Božího Slova z Bible, uzdravování nemocných, plynutí v darech Ducha Svatého skrze všechny shromážděné dle 1. Korintským 12:7. Pomoc potřebným lidem.

Každou lichou neděli dle čísla týdne v kalendáři v rámci roku, 10:00 - 12:30 v Move studiu

Pozor !! V neděli 9. prosince 2018 nebude sbor, bude mimořádně posunutý na 16. prosince 2018

Lichý týden bude 25. listopadu, 2. prosince, atd... (lichý týden dle čísla týdnu v kalendáři v rámci roku - rok má 52 týdnů, nejedná se tedy o liché týdny v rámci měsíce...).

MOVE STUDIO 123

Naskové 3 (areál TTC), Praha 5 – Košíře. VSTUP přes hlavní vrátnici areálu, pan vrátný vám poradí, kde je MOVE studio 123.

BUS 123 ze zastávky Kavalírka (TRAM 9, 10, 7, 16) - do stanice Naskové (cca 5 min) nebo pěšky do kopečka ze stanice Kotlářka (TRAM 9, 10, 7, 16). Bus 123 jezdí ve všední dny i z metra B Anděl, avšak pozor - ne o víkendu.

Těšíme se!

Tým Řeky Života

Kontaktní informace

tel.: +420 777 138 510
tel.: +420 777 351 123
e-mail: info@rekyzivota.cz
www: www.rekyzivota.cz