Kenneth HAGIN
Jak být vedeni Božím Duchem
Speciální vydání s dosud nepublikovanýki texty

Přinášíme Vám nový překlad speciálního vydání legendární knihy, na které stojí úspěšný život a služba každého služebníka, nesoucího ovoce k Boží slávě. Kniha je doplněna o veliké množství nových, dosud nepublikovaných materiálů. Přejeme vám, abyste i vy vzali plný užitek ze studia tohoto požehnaného a osvobozujícího vyučování.

Kladli jste si někdy otázku: „Bylo to ze mě, nebo z Boha?

Nikdy v historii nebylo tak důležité umět rozpoznat vedení Božího Ducha. O naši pozornost dnes usiluje mnoho různých hlasů – hlas světa, hlas naší tělesnosti, hlas nepřítele. Proto je zásadní, abychom se duchovně naladili a byli vnímaví na vedení Božího Ducha. Kniha „Jak být vedeni Božím Duchem: speciální vydání s dosud nepublikovanými textynás naučí, jak se na vedení Duchem Svatým jednoduše zaměřit, abychom mohli být úspěšní v každé oblasti našeho života.

Tato kniha přináší kromě jiného odpovědi na následující otázky:

Jak můžeme vytrénovat svého ducha, aby byl správně naladěn na Boha?

Můžeme důvěřovat svým „předtuchámnebo své vnitřní intuici?

Jak velkou váhu bychom měli přikládat osobním proroctvím?

Smíme pod Novou smlouvou žádat od Boha znamení, které by nám potvrdilo Jeho vedení?

V nově přidaných (dosud nepublikovaných) textech najdete mimo jiné:

Osobní zkušenosti bratra Hagina, nashromážděné za 70 let jeho Duchem vedené služby.

Znaky, které vykazuje život Duchem naplněného a vedeného křesťana.

Fascinující příběhy o tom, jak zásadní je nechat se vést Duchem na modlitbách.

Vydavatel: Studio Petřina
Počet stránek: 208
Prodejní cena: 258,-

5ks 1225,-

10ks 2323,-

20ks 4385,-

Při větším odběru nabízíme slevy.

Objednat je možno na:
info@zivotjevjezisi.cz
nebo na tel.: +420 777 138 510