LÁSKA CESTA K VÍTĚZSTVÍ
Kenneth HAGIN

3. vydání, 2017

V této mocné knize Kenneth Hagin ukazuje, proč je Boží láska pro naše životy tak zásadně důležitá: "Odpověď na mnoho problémů života se nachází v tomto výroku: Boží láska nikdy neselže! A proto ani vy, pokud se naučíte chodit v lásce, nikdy neselžete."

"Horlivě ji pronásleduj, usiluj o to, abys získal [tuto] lásku, učiň ji svým cílem, svým velkým životním hledáním..." (1. Korintským 14:1 – Amplified Bible).

Vydejte se na svou životní – velkou Boží – rytířskou výpravu a naučte se, jak můžete zvrátit i zdánlivě nemožné životní situace – prostým chozením v Božím druhu lásky!

Názvy kapitol obsahují:
  • Charakteristické rysy Božího druhu lásky
  • Boží láska: důkaz nového narození
  • Láska: zákon Nové smlouvy
  • Boží druh lásky odpouští
  • Dobrodiní plynoucí z chození v lásce
  • Pokud nechodíte v lásce, může to ovlivnit vaše zdraví
  • Suďte sami sebe – a nebudete souzeni
  • Milujte své nepřátele

Vydavatel: Pavlína Petřinová - Studio Petřina
ISBN: 978-80-904910-5-2
Počet stránek: 274
Prodejní cena: 258,-

 
Objednat je možno na:
info@zivotjevjezisi.cz
nebo na tel.: +420 777 138 510