UMĚNÍ MODLITBY
Kenneth E. HAGIN

Jak se modlit,
aby vaše modlitby byly vyslyšeny

V posledních letech se z církve vytratilo umění modlitby, které ovládali první letniční. Aby však mohl Bůh vykonat vše, po čem touží, musí být toto umění v církvi znovu obnoveno.

Kniha Kennetha E. Hagina Umění modlitby, obsahující dosud nezveřejněné autorovy materiály, nám ukazuje, jak toho dosáhnout. Reverend Hagin říká: „Věřím, že Bůh si tuto knihu použije, aby pozvedl a vytrénoval mnoho lidí, kteří se budou umět modlit a kteří se v těchto posledních dnech postaví do přední linie Božího díla.“ Kniha je nezbytnou pomůckou pro každou modlitební skupinu i církev.

Jednotlivé kapitoly této důležité knihy, která vyučuje o ztraceném umění modlitby,
pokrývají mimo jiné tato témata: modlitby za národ, přímluvná modlitba za ztracené,
modlitby za vysvobození, sténání v Duchu, půst a modlitby za ty, kteří žijí v hříchu.

Názvy kapitol také obsahují:
• Proč se modlit?
• Různé druhy modliteb
• Modlitba prosby
• Přímluvná modlitba
• Láska – základ úspěšné modlitby
• Smělost
• Základní předpoklady úspěšného modlitebního života
• Duch Svatý: náš Pomocník při modlitbě
• Modlitba za nemocné
• Modlící se církev
• Dokud ve vás nebude zformován Kristus
• Modlitby za ty, kteří jsou v hříchu
• Modlitby za vysvobození
• Přímluvná modlitba za ztracené
• Vítězství na modlitbách
• Modlitby za národ
• Extrémy a výstřelky

Vydavatel: Studio Petřina
Počet stránek: 167
Prodejní cena: 235,- Kč

5ks 1111,-

10ks 2111,-

20ks 3995,-

Pro církve a při větším odběru nabízíme bežné rabaty.

 

Objednat je možno na:
info@zivotjevjezisi.cz
nebo na tel.: +420 777 138 510