NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO PLÁNU PRO TVŮJ ŽIVOT
Kenneth HAGIN

Běžíte duchovní závod, který pro vás Bůh připravil? Pokud se snažíte běžet závod někoho jiného nebo běžíte pouze svůj vlastní, míjíte dokonalou Boží vůli. Jste povoláni k tomu, abyste běželi závod a dokončili běh, který pro vás připravil Bůh.

V knize Následování Božího plánu pro tvůj život reverend Kenneth E. Hagin píše: "Žijeme v posledních dnech. Konec všeho se blíží. Jsou před námi zásadní roky, ve kterých je potřeba vykonat veliký kus práce a kdy má být sklizena veliká žeň duší.

Nikdy pro nás nebylo důležitější, abychom byli citliví na vedení Ducha Svatého a aby každý z nás následoval Boží plán pro svůj život. Je čas dát věci do pořádku, přátelé. Je čas vzít službu Bohu vážně a být vším, čím nás Bůh potřebuje mít."

Je jen na vás, jestli naplníte nebo nenaplníte božský záměr, který pro váš život Bůh ustanovil ještě předtím, než začal existovat čas. Ujistěte se, že ve svém životě jdete Božím směrem!

Názvy kapitol obsahují:
  • Běžet závod
  • Udržujme svůj život naplněný Duchem
  • Zasvěcení se Božímu plánu
  • Učíme se být vedeni Duchem Svatým
  • Různé způsoby vedení Duchem Svatým
  • Poslušnost Bohu nic nestojí – vyplatí se!
  • Cesta lásky je tou nejlepší cestou

2. vydání
Vydavatel: Studio Petřina
Počet stránek: 182
Prodejní cena: 235,-

5ks knih 1111,-

10ks knih 2111,-

20ks knih 3995,-

Pro církve a při větším odběru nabízíme běžné rabaty.

 

Sbíráme předobjednávky a podle jejich počtu uděláme dotisk této zásadní a úspěšné knížky, prosíme napište kolik kusů byste odebrali na info@zivotjevjezisi.cz
nebo na tel.: +420 777 138 510, děkujeme.