Porozumět POMAZÁNÍ
Kenneth HAGIN

V dnešní době je nanejvýš důležité, abychom rozuměli tomu, jak se Bůh chce projevovat v našich životech. Naučme se, jak žít a sloužit druhým v nadpřirozené Boží moci, kterou každý věřící může zakoušet ve svém životě.

V knize Porozumět pomazání nám Kenneth Hagin odkrývá tajemství „pomazání“ – Boží moci v akci, která mění lidské životy. Sdílí s námi HLUBOKÉ BIBLICKÉ VHLEDY, OSOBNÍ ŽIVOTNÍ LEKCE a FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚHY ze své dlouholeté služby, aby nám ukázal, jak Bůh činí svoji moc dostupnou skrze pomazání.

Zjistěte, jak Boží moc působí v každém věřícím a jakými dalšími způsoby Duch Svatý uschopňuje služebníky nejen v PĚTINÁSOBNÉ SLUŽBĚ, aby se uměli na Boží moc napojit a efektivně ji používat v běžném životě, při kázání, vyučování a uzdravování. Objevte také, jak úžasně se Boží moc může projevovat, když se věřící shromáždí v CÍRKVI. Tato kniha přináší nový pohled na práci Ducha Svatého, abychom Ho mohli více znát a spolu s Ním proměnit tento svět k lepšímu.

OBSAH KNIHY:

ČÁST I - POMAZÁNÍ PRO JEDNOTLIVCE
1. Pomazání, které bylo na Ježíši
2. Pomazání uvnitř
3. Jak mě pomazání vedlo
4. Služba uzdravování bez pomazání

ČÁST II - POMAZÁNÍ BIBLICKÝCH ÚŘADŮ
5. Pět biblických úřadů
6. Pomazání ke kázání
7. Pomazání k vyučování
8. Pomazání k pastoraci
9. Pomazání proroka
10. Pomazání apoštola
11. Jak rozhojňovat pomazání
12. Poddejte se pomazání
13. Mimořádné pomazání
14. Pomazání k uzdravování

ČÁST III - POMAZÁNÍ PRO CELEK
15. Pomazání pro celek

Vydavatel: Studio Petřina
Počet stránek: 176
Běžná prodejní cena: 235,- kč

5ks 1111,-

10ks 2111,-

20ks 3995,-


Pro církve a při větším odběru nabízíme běžné rabaty.

 

Objednat je možno na:
info@zivotjevjezisi.cz
nebo na tel.: +420 777 138 510O AUTOROVI

Marek 11:23 a 24 jsou verše, které udávají základní tón života a služby Kennetha E. Hagina. Těmto překvapivým Ježíšovým slovům uvěřil poprvé, když ležel téměř cele ochrnut, upoután na lůžko těžkou srdeční poruchou a nevyléčitelnou krevní chorobou. Lékaři neočekávali, že by se mohl dožít svých sedmnáctých narozenin. Po šestnáctiměsíčním zápasu s touto nemocí uvěřil, že toto místo Písma znamená přesně to, co říká. V prosté víře podle něj jednal a vstal uzdraven. Později ho Pán povolal: „Půjdeš učit můj lid víře.“

Služba, kterou založil, žehná mnoho lidí po celé Zemi. Rozhlasový program Kenneth Hagin Ministries Rhema for today (Rhema na dnešní den) je vysílán 150 stanicemi do celé Ameriky a přes Internet do celého světa. Další aktivity jeho služby, které zasahují svět, jsou Slovo víry, měsíčník rozesílaný zdarma, evangelizace v Americe, korespondenční biblická škola RHEMA, Biblické tréninkové centrum RHEMA, Asociace absolventů RHEMA, Mezinárodní asociace služebníků RHEMA, Asociace na podporu služeb RHEMA a Služba ve vězeních RHEMA.

Syn Reverenda Hagina Kenneth W. Hagin a jeho manželka Lynette se účastní pravidelného týdenního televizního vysílání RHEMA Praise, radiového programu Rhema for today vysílaného ve všední dny a konferencí živé víry (Living faith crusades) organizovaných po celém světě.