Víte, že to, co jste se ve škole učili o vzniku Země a původu člověka, nejsou žádné vědecky ověřené skutečnosti, ale pouhá teorie? Všechny ty miliony let a velké zvraty střídající dlouhá období pomalých změn jsou pouze pokusem vysvětlit existenci života a člověka na Zemi poté, co lidé odmítli existenci Boha. Co vás ve škole ale pravděpodobně neučili, je fakt, že i dnes je řada vědců přesvědčena, že stvoření Země a člověka Bohem, není pouhá pohádka nebo snaha neučených lidí vysvětlit život na Zemi, ale naprosto reálná možnost, kterou podporuje řada vědeckých objevů.

Věříme tomu i my a jsme velmi šťastní, že nemusíme našim dětem vysvětlovat, že jejich život na Zemi je jen souhra mnoha náhod a za pár desítek let skončí smrtí, ale že jim můžeme říct, že byly stvořeny milujícím Bohem, který má dobrý plán pro jejich život a stačí mu jen naslouchat a následovat ho.

O tomto Bohu a tomuto Bohu zpíváme na našem CD. Odkud Jej známe? Z nejčtenější knihy na světě, z knihy, která zásadně změnila dějiny civilizace i dějiny naší země, z Bible. Jestli jste ji zatím neotevřeli nebo po pár marných pokusech o porozumění rychle zavřeli, otevřete svoje srdce a poslouchejte. Věříme, že k Vám Bůh bude mluvit. Ke každé písni jsme pro vás připravili verše z Bible, sami pak určitě objevíte řadu dalších.

Neváhejte a vydejte se na dobrodružnou cestu životem s vaším Stvořitelem!