MŮŽEME ŽÍT BOŽÍ ŽIVOT

Boží život je o mnoho lepší

Pokud člověk pochopí smysl věčného Božího života na zemi, pak nejen že ho může žít, ale hlavně ho žít chce. Boží život je totiž ve všech aspektech daleko lepší než běžný životní styl. "Boží život", "věčný život" a "život v Božím království na zemi"jsou v Nové smlouvě synonyma. Pokud člověk nechá Boha očistit svého ducha od hříchu - znovuzrodí se, může začít studovat Boží Slova zapsaná v Bibli, která mu Boží život zjeví do každé oblasti jeho života. Ježíš řekl: "poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými" Jan 8:32. Každý znovuzrozený člověk má ohromnou výsadu, že může poznávat Boží život a jeho ohromné užitky v každé oblasti lidského počínání. Nadto nám Bůh daroval Ducha Svatého, osobu Boží trojice, která může žít přímo v nás a pomáhat nám na cestě vítězným Božím životem (Jan 16:13 ,1. Jan 2:20,27).
Neboť Boží Slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč; proniká až k rozdělení duše a ducha, i kloubů a morku v kostech, a rozsuzuje myšlenky i záměry srdce. Židům 4:12

Bude blažený v tom co dělá

Od poznávání Božího života je již jen malý krůček k jeho žití. Ale není to to samé. Mohu mít nastudováno mnoho teorie, pokud ji ale neuvedu v praxi, mnoho užitku z teoretických znalostí si neužiji. Proto Jakub 1:22,25 říká: Buďte však vykonavatelé slova a nejen jeho posluchači, kteří klamou sami sebe... Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá. Bude blažený v tom co dělá - jaká nádherná slova. Proto nás Bible na mnoha místech povzbuzuje, abychom vedli Boží život, který má ohromné výsledky.

Žít Boží život z Boží síly

Bůh po nás nechce, abychom se snažili žít Boží život a užívat si jeho výhod z naší vlastní síly. Není to totiž možné. Na Boha svými skutky dojem neuděláme. Bohu jde o něco mnohem důležitějšího, jde mu o naše správně nastavené srdce, ze kterého vyvěrají naše slova a skutky. Díky padlé přirozenosti se člověk zamotal do pout hříchu a na dnešní společnosti je jasně vidět, že se z těchto pout neumí sama vymotat. Problémem jsou zlá srdce lidí. Bůh však dává jednoduchý návod. Uznat svojí hříšnost, přijmout odpuštění, přijmout Ducha Svatého a žít Boží život z Jeho moci, uvolňující se do našeho života skrze našeho ducha. Uvolňující se skrze studované a žité Boží Slovo v Bibli, modlitbu v jazycích, praktickou službu druhým, uzdravováním nemocí skrze Boží moc a mnoho dalších způsobů, které Bible popisuje. Podrobněji se o něm dočtete zde a na dalších místech tohoto webu.

Ježíš je cesta ke smysluplnému životu

Od mého znovuzrození v roce 1999 mě Ježíš skrze Bibli a skrze svého Ducha Svatého žijícího v mém duchu vyučuje o Božím životě na planetě zemi. Ukazuje mi jasný smysl věcí, které k Božímu životu vedou. Výsledkem je moje radost, úspěch a požehnnání plynoucí k dalším lidem. Proto Ježíše nade vše miluji a proto také pracujeme na tomto webu, aby další lidé mohli mít užitek z toho, co pro nás Ježíš vydobil.

Daniel Petřina