DUCH, DUŠE A TĚLO


Bůh stvořil člověka jako DUCHA, DUŠI a TĚLO.
Bůh o sobě říká, že je Duch, a že stvořil lidi  ke svému obrazu. Bůh má tedy také duši a tělo.

TĚLO je tělesná schránka ve které žijeme. U Nového stvoření (znovuzrozeného člověka) je tělo chrámem Ducha Svatého. V Novosmluvní době již nepotřebujeme stavět složité stavby, aby v nich mohla přebývat Boží přítomnost, jako tomu bylo pod Starou smlouvou. Díky tomu, co vykonal Ježíš, Bůh již přes 2000 let přebývá skrze Ducha Svatého v tělesných schránkách znovuzrozených křesťanů.
DUŠE se skládá z myšlení, emocí a lidské vůle. Pokud bychom mohli vyučování o duchu, duši a těle přirovnat k počítači, bude tělo hardware a duše software.
DUCH je podstata člověka a také místo kontaktu s Bohem. Bible mluví o duchu jako o vnitřním člověku. Jedná se o naší nejvnitřnější přirozenost.

ČLOVĚK

Každá ze tří složek člověka má svůj hlas, kterým k nám komunikuje.

HLAS TĚLA
fyzický pocit
HLAS DUŠE
myšlenka, emoce
HLAS DUCHA
vnitřní vjem, svědomí, jasné zjevení, zjevené Boží Slovo z Bible během jejího čtení (rhema), obraz, vize


JAK SE VYZNAT MEZI VŠEMI HLASY?
Výborně to ilustruje Don Schwarz ve svém vyučování. Když ráno vstanu - hlas těla na mě volá "ještě ne, ještě chci spát". Duše má strach, abych nepřišel pozdě do práce. Duch dává jasné svědectví "vstaň, Bůh Tě miluje, podívej na to nádherné sluneční světlo".

UMRTVENÝ DUCH
Bible říká, že duch člověka je umrtvený skrze hřích. Neznovuzrozený člověk nemá schopnost jasně slyšet Boží hlas uvnitř svého umrtveného ducha. V takovém člověku nemůže skrze jeho hříšnou přirozenost přebývat Duch Svatý. Jak obživit svého ducha pro přebývající Boží přítomnost se dozvíte v článku Věčný život. Uschopnit nás k tomu přišel Ježíš Kristus.

DUCH SVATÝ a LIDSKÝ DUCH
Rozdíl mezi Duchem Svatým a duchem člověka je následující - Duch Svatý přebývá ve znovuzrozeném lidském duchu.

Daniel Petřina